VẪN CHẤP NHẬN “HÓA ĐƠN GHI THIẾU ĐỊA CHỈ” TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP - Học kế toán thực hành

VẪN CHẤP NHẬN “HÓA ĐƠN GHI THIẾU ĐỊA CHỈ” TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Hóa đơn ghi thiếu địa chỉ có được chấp nhận không ?? VẪN CHẤP NHẬN “HÓA ĐƠN GHI THIẾU ĐỊA CHỈ” TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 2186/TCT-CS ngày 24/5/2017 của Tổng cục Thuế.
Hoa don sai dia chi co duoc chap nhan

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Khoản 7.b Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC; về nguyên tắc, khi lập hóa đơn đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, đối với trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế người mua và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ trên hóa đơn không ghi địa chỉ tỉnh (ghi thiếu địa chỉ tỉnh) nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.
==> Các bạn có thể Download File Công Văn 2186/TCT-CS ngày 24/5/2017 chi tiết tại đây
Download Button

hoa don sai dia chi 2

Hình ảnh trích đoạn công văn

Bài viết: VẪN CHẤP NHẬN “HÓA ĐƠN GHI THIẾU ĐỊA CHỈ” TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
học kế toán thực hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá VẪN CHẤP NHẬN “HÓA ĐƠN GHI THIẾU ĐỊA CHỈ” TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.