Slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017 - Học kế toán thực hành

Slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017

Slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017. Dưới dây là slide bài giảng do Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuyền biên soạn bao gồm 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế GTGT. Để tải file này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Slie bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017

Hình ảnh: Slie bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017

Các tình huống bao gồm:

– Tình huống 1: Lập Hóa Đơn HĐ Dịch Vụ
– Tình huống 2: Lập Hóa Đơn HĐ Xây Dựng
– Tình huống 3: Lập Hóa Đơn HĐ Bđs
– Tình huống 4: Hóa đơn Bất Hợp Pháp
– Tình huống 5: Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
– Tình huống 6: Thuế GTGT hàng biếu tặng/ khuyến mãi
– Tình huống 7: Thanh toán không dùng tiền mặt
– Tình huống 8: Khai điều chỉnh giảm khấu trừ do quá thời hạn thanh toán theo quy định
– Tình huống 9: Hoạt động xây dựng Bất động sản
– Tình huống 10: Chiết khấu thương mại
– Tình huống 11: Doanh thu biếu tặng, khuyến mại
– Tình huống 12: Doanh thu tài chính
– Tình huống 13: Giá vốn hàng bán
– Tình huống 14: Phân bổ chi phí thu mua (tài khoản 1562)
– Tình huống 15: Chi phí tiêu hao nguyên vật liệu
– Tình huống 16: Tài sản, hàng hóa tổn thất do nguyên nhân bất khả kháng
– Tình huống 17: Hàng hóa hư hỏng do hết hạn sử dụng, thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên
– Tình huống 18: Giá nhập kho hàng biếu tặng/ khuyến mãi
……
– Tình huống 50: Chi Phí Phúc Lợi

Nguồn: do anh Nguyễn Tài Tuấn chia sẻ

Bài viết: “Slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

– Thủ tục đăng ký lưu hành hóa đơn tự in

– Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn tự in

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.