Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5 - Học kế toán thực hành

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5, Nếu có vấn đề gì, các bạn chưa hiểu thì Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha!

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

Hình ảnh: “Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5”

1. Nội dung nâng cấp công cụ QTTNCN:

Tích hợp công cụ TNCN phiên bản 2.7 vào công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QT TNCN 3.2.5) tại chức năng “Đăng ký thuế qua CQCT”.

Duy trì và nâng cấp tiện tích cho các chức năng hỗ trợ cơ quan chi trả kê khai đăng ký cấp mã số thuế (MST) cho hàng loạt cho người lao động.

– Hỗ trợ kết xuất file dữ liệu theo chuẩn XML do Tổng cục Thuế ban hành.
– Hỗ trợ nhận file excel theo cấu trúc cũ kết xuất từ công cụ TNCN phiên bản 2.7 để chuyển đổi kết xuất ra file dữ liệu theo chuẩn XML do Tổng cục Thuế ban hành để gửi lên Website.

Bạn đang xem bài: Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

2. Nội dung nâng cấp công cụ QTTNCN-HTKT:

– Tích hợp công cụ HTKT 2.6 vào công cụ hỗ trợ kiểm tra Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN-HTKT 3.2.5) tại chức năng “HTKT Đăng ký thuế”:
Duy trì chức năng hỗ trợ cán bộ thuế (CBT) kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN để kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo chuẩn XML.

– Xóa bỏ chức năng “Trả file” hỗ trợ CBT thực hiện sao chép các file kết quả đăng ký cấp mã từ FTP vào thư mục lưu trữ cua CBT. File trả kết quả đăng ký cấp mã được trả trên trang web tncnonline.
Bổ sung thêm chức năng “Gửi file” để CBT sau khi thực hiện kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN của cơ quan chi trả có thể gửi file lên website tncnonline, bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp trên website tncnonline. Tệp hồ sơ có trạng thái là “Đã phê duvệt”.

Tổng Cục thuế

Link tải:
1. Phần mềm hỗ trợ “Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.5”
http://www.mediafire.com/…/qhbaji5lbrn…/HTQT+TNCN+v3.2.5.rar

2.Chương trình .Net frame work 4.0 hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows
http://download.microsoft.com/…/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6E…

Bài viết: Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

*** Có thể bạn quan tâm: 

Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo điều 44 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Quy  định: Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh cụ thể như sau:

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là gì ?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

2. Đối với BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát

a. Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên tham gia liên doanh là tài sản được các bên tham gia liên doanh mua, xây dựng, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. Các bên tham gia liên doanh được ghi nhận phần giá trị tài sản đồng kiểm soát mà mình được hưởng là tài sản trên Báo cáo tài chính của mình

b. Mỗi bên tham gia liên doanh được nhận sản phẩm hoặc doanh thu từ việc sử dụng và khai thác tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán chi tiết trên cùng hệ thống sổ kế toán của mình để ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây:

– Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;
– Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên tham gia góp vốn liên doanh;
– Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên tham gia góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
– Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;
– Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.