Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6 - Học kế toán thực hành

Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6

Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6 mới nhất. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho các cơ quan – doanh nghiệp. Với phần mềm này các cơ quan – doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, dễ dàng cập nhập được các thông tư, nghị định mới liên quan đến các luật thuế cho doanh nghiệp. Phần mềm HTKK được cài đặt trên máy tính cá nhân giúp các kế toán viên dễ dàng kê khai thuế có hỗ trợ mã vạch in đính kèm với nhiều form mẫu, kèm theo hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK chi tiết cụ thể hơn.

phan-mem-htkk-la-gi

– Văn bản nghiệp vụ đáp ứng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Download HTKK 3.3.6 – iTaxViewer 1.1.4

– Hiệu lực áp dụng lập mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC: Năm tài chính 2015

– Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7.
Bắt đầu từ ngày 12/03/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4 thay cho các phiên bản trước đây.

*** Các bạn tải phần mềm DOWNLOAD: HTKK 3.3.6 =>Download tài liệu

HTKK 3.3.6 (Click vô để tải nhé)

Để tải các nội dung cần thiết như : phần mềm kế toán excel, misa, phần mềm HTKK thuế, các đề thi kế toán, tài liệu kế toán thuế – kế toán chi tiết…. các bạn hãy bình luận ở khung bên dưới hay gửi thông tin các bạn cần về email: [email protected]

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.