Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05 - 06/2017 - Học kế toán thực hành

Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05 – 06/2017

Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05 – 06/2017. Tháng 05, 06 này có gì mới? Bài viết dưới đây cập nhật cho các bạn những thông tư, nghị định, quyết định mới nhất. Để tải các văn bản này về xem tham khảo, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé

Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 562017

Hình ảnh: Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05-06/2017

** Các chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 05 – 06/2017

1. Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2017

– Nghị định này quy định về nguyên tắc và phương pháp trình tự để xác đinh giá trong giao dịch, vai trò và trách nhiệm của người nộp thuế được xác định lại.

– Xác định lại mối giao dịch liên kết trong kinh doanh là gì và vai trò của từng bên trong quan thệ mua bán, trao đổi, cho thuê, chuyển nhượng tài sản, cung cấp dịch vụ, cho mượn, vay …được thỏa thuận theo sự đồng tình chia sẻ chi phí giữa các bên.

2. Thông tư 28/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/05/2017

Nội dung của thông tư này khi xác định chính sách thuế có hiệu lực là sửa đổi bổ sung, quy định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ với tài sản nhà hỗn hợp là tài sản dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh, dùng để bán, dùng cho thuê: Khi hạch toán tài sản này, cần xác định hạch toán riêng phần giá trị của nhà hồn hợp theo từng mục đích sử dụng của đơn vị kinh doanh.

– Quy định về giá trị tài sản (diện tích ) được coi là nhà hỗn hợp dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh, dùng cho thuê ở (không được cho thuê tài chính). Bắt buộc phải ghi nhận giá trị của tài sản có diện tích trên là TSCĐ. Quản lý và sử dụng trích khấu hao TSCĐ theo quy định của pháp luật.

– Giá trị tài sản (diện tích) là nhà hỗn hợp để bán thì kế toán không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao TSCĐ và phải theo dõi như một tài sản để bán.

3. Thông tư 31/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 02/06/2017

Thông tư 31/2-17/TT-BTC nằm trong phạm vi các chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 6 năm 2107 được thay đổi và bổ sung thêm từ Thông tư 99/2016/TT-BTC quy định rút ngắn thời gian để Kho bạc hoàn thuế GTGT cho ngừoi nộp từ từ 03 ngày xuống 01 ngày làm việc. Được xác định từ khi nhận được lệnh hoàn trả thu NSNN hay lệnh hoàn trả kiêm bù trừ các khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến.

Thông tư 31/2017/TT-BTC còn bổ sung vai trò và nghĩa vụ của cơ quan thuế phải công khai thêm thông tin về thời điểm kho bạc chi hoàn thuế cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

4. Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017

Nội dung của Thông tư 37 được đánh giá là sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn khi tìm hiểu các chính sách thuế có hiệu lực năm 2017 kế toán phải đặc biệt lưu ý:

– Rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu mà đơn vị kinh doanh gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn ( quy định cũ 05 ngày )

– Rút ngắn lại thời gian cơ quan thuế đưa nhận xét về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo hóa đơn đặt in là 02 ngày từ khi nhận được văn bản đề nghị chấp nhận của doanh nghiệp ( quy định trước đó là 05 ngày )

– Thông tư 37/2017/TT-BTC đã bỏ quy định kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn , kê khai nộp thuế làm căn cứ bán hóa đơn lần sau cho tổ chức, cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh.

** Chính sách bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05 – 06/2017

1. Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/05/2017

– Quyết định 595/QĐ-BHXH được xem xét thay thế cho Quyết định 959/QĐ-BHXH. Nội dung gồm có: hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, xác định quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ thu BHYT, BHXH, BHTN,BHTNLD và các bệnh nghề nghiệp khác.

– Quy định cụ thể các đối tượng được miễn đóng BHXH

– Thay đổi và bổ sung thêm mới: Người lao động là người giúp việc cho giá đình dù có hay không ký hợp đồng không xác định thời hạn từ 03 tháng trở nên vẫn được miễn đóng BHXH.

– Người lao động đang hưởng lương hưu hay trợ cấp BHXH vẫn được hưởng trợ cấp như trước.

2. Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2017

– Nội dung mới của nghị định này là giảm mức đóng BHXH cho người thuê lao động.

– Từ ngày 01/06/2017 quy định mức đóng BHXH của người sử dụng lao động là 17.5% (giảm 0.5% ). Thay đổi mức tổng đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động là 21.5%.

– Nội dung của BHXH (1684/HD-BHXH) áp dụng với người lao động có ký hợp đồng với nhiều chủ thuê lao động khác nhau, đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị khác thì khi kế toán lập danh sách riêng chỉ đóng 0.5% bảo hiểm cho các đối tượng này.

Bài viết: “Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05 – 06/2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn mới liên quan đến thuế TNDN của doanh nghiệp tư nhân

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05 – 06/2017 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.