Mẫu file Excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên 2019 - Học kế toán thực hành

Mẫu file Excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên 2019

Mẫu file Excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên 2019 – được sử dụng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Đối với các doanh nghiệp chưa có kế toán thì việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

Bạn xem thêm:

File excel kế toán quản trị chi phí cực hay

File excel phân tích chính sách giá bán
https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/09/mau-excel-quyet-dinh-bo-nhiem-ktv-2019.png Hình ảnh: Mẫu Excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên 2019

Mẫu gồm có các thông tin cơ bản sau:
-Tên công ty;
-Người được bổ nhiệm;
-Trách nhiệm và quyền hạn;
-Nơi nhận;
-Chữ ký người bổ nhiệm;
…..

Download Button Link file: Các bạn chat với tư vấn viên vào giờ hành chính để nhận link download nha!!!

Các bạn đang đọc bài:Mẫu file Excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên 2019

Từ khóa liên quan: Excel mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán viên, Download mẫu bổ nhiệm kế toán viên, Tải mẫu file excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên, Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán viên, Download miễn phí mẫu đơn quyết định bổ nhiệm kế toán viên.

Có thể bạn chưa biết: Ý nghĩa hàm COUPDAYBS trong Excel

Hàm COUPDAYBS để tính số ngày từ khi bắt đầu kỳ phiếu lãi cho đến ngày kết toán của nó.

Cú Pháp: COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])

Trong Đó:

– Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán được bán cho người mua sau khi phát hành)
– Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết hạn)
– Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm

+ Frequency = 1: Thanh toán từng năm một
+ Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý

– Basis: Cơ sở đếm ngày

+ Basis = 0 hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
+ Basis = 1: Thực tế/thực tế
+ Basis = 2: Thực tế/360
+ Basis = 3: Thực tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360

https://drive.google.com/file/d/11mpI81nXg_PvKKckFdJ0LRmZLslyyo7F/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu file Excel quyết định bổ nhiệm kế toán viên 2019 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.