Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất - Học kế toán thực hành

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất– Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị. Mình xin chia sẽ các bạn Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất được thiết lập đầy đủ 12 tháng, có sẵn các công thức tính tổng ngày công.

Bạn đọc thêm:

Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200

Excel hợp đồng lao đồng thời vụ và Bản cam kết (mẫu số 02) mới nhất

https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/09/file-excel-cham-cong-TT133-200.pngHình ảnh: File Excel mẫu bảng chấm công thông tư 133 và 200 mới nhất

Phương pháp chấm công:
Tùy thuộc vào điều kiện công tác và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:
-Chấm công ngày:
Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.
Cần chú ý 2 trường hợp:
– Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Hội họp.
– Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.
– Chấm công theo giờ:
Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.
– Chấm công nghỉ bù:
Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.

Download Button Link file: Các bạn chat với tư vấn viên vào giờ hành chính để nhận link download nhé!!!

Bạn xem bài viết:Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất”

Từ khóa liên quan: File excel mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200, Download File excel bảng chấm công mới nhất, Bảng chấm công bằng excel mới nhất, Tải ngay excel mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200.

Bạn quan tâm: Hàm ISPMT trong Excel là gì?

Hàm ISPMT trong Excel là hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn cụ thể của khoản đầu tư

Cú Pháp: ISPMT(rate, per, nper, pv)

Trong Đó:

– Rate: Lãi suất của khoản đầu tư, tham số bắt buộc
– Per: Kỳ hạn muốn tính lãi, nằm trong khoảng từ 1 đến nper, tham số bắt buộc
– Nper: Tổng số kỳ thanh toán của khoản đầu tư, tham số bắt buộc
– Pv: Giá trị hiện tại của khoản đầu tư, tham số bắt buộc

https://drive.google.com/file/d/1VZOqBTSXKSbPnR3cqN69xvpbK-kH907E/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.