Cách tính lương cơ sở năm 2017 - Học kế toán thực hành

Cách tính lương cơ sở năm 2017

Cách tính lương cơ sở năm 2017. Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2017 sẽ được điều chỉnh từ 1.210.000 lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2017. Vậy cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương cơ sở như thế nào? Các bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Cách tính lương cơ sở năm 2017

Hình ảnh: Cách tính lương cơ sở năm 2017

Tại Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội Vụ có hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương cơ sở như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Công thức tính mức lương

Công thức tính mức lương cơ sở 1

b) Công thức tính mức phụ cấp

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Công thức tính mức lương cơ sở 2
– Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Công thức tính mức lương cơ sở 4
– Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Công thức tính mức lương cơ sở 5

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Công thức tính mức lương cơ sở 6
3. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Chi tiết thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

4. Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Bài viết: “Cách tính lương cơ sở năm 2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: 

Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách tính lương cơ sở năm 2017 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.