Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế

Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế

Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế

(Hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế)

(Hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế)

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1980/TCT-KK giải đáp thắc mắc liên quan đến nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Theo đó, người nộp thuế là DN nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016 phải:

–  Lập và gửi BCTC đến các cơ quan quản lý (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Thông tư 133/2016 từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

– Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp BCTC theo mẫu biểu BCTC ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại BCTC theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016.

Cơ quan thuế căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của BCTC theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp BCTC) để xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

** Xem chi tiết tại Công văn 1980/TCT-KK ngày 23/5/2018 của Tổng cục Thuế:

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải để tải link về cập nhật thông tin nhé!!  ( Liên hệ giờ hành chính)

Bài viết: Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Giải đáp vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.