Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5

Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5

Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5

(Hình ảnh: Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5)

(Hình ảnh: Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5)

Ngày 26/6/2018, Tổng cục Thuế Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.5 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp chức năng kê khai “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”:

– Bổ sung thông tin “Lý do đề nghị hoàn trả” khi kết xuất ra file XML.

– Cập nhật hiển thị thông tin Cục thuế/Chi cục Thuế gửi đến trên Giấy đề nghị hoàn, trong đó:

+ Đối với Cục Thuế TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương: Mặc định là cơ quan thuế quản lý của NNT, không cho sửa.

+ Đối với các Cục Thuế còn lại: Mặc định là Cục Thuế, không cho sửa.

2. Nâng cấp chức năng kê khai “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”:

Bổ sung điều kiện bắt buộc nhập trường thông tin cơ quan thuế chuyển đến (trong trường hợp chuyển địa điểm) trên mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) đính kèm mẫu BC26/AC.

3. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/QTT-TNCN):

Cập nhật không cho phép in/kết xuất tờ khai trong trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập.

4. Nâng cấp danh mục một số địa bàn hành chính thay đổi tên tại mục Thông tin chung.

Bắt đầu từ ngày 26/06/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.5 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

** Download Ứng dụng HTKK 3.8.5:

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải ( Liên hệ giờ hành chính)

 

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải  ( Liên hệ giờ hành chính)

 

Bài viết: Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.5 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.