Cách viết giấy biên nhận tiền - Học kế toán thực hành

Cách viết giấy biên nhận tiền

Cách viết giấy biên nhận tiền. Mẫu giấy biên nhận tiền, giấy biên nhận tiền, biên bản giao tiền, biên bản nhận tiền, giấy giao nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến trong mọi giao dịch liên quan đến tài chính. Đây là căn cứ chứng minh việc các bên đã giao nhận một số tiền nhất định, trong mọi trường hợp không may xảy ra giấy biên nhận tiền là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi và yêu cầu trách nhiệm đối với các bên liên quan.

[Hình]

Cách viết mẫu giấy biên nhận tiền

Mở đầu là phần quốc hiệu và tiêu ngữ theo đúng quy định soạn thảo văn bản hành chính.
Tên mẫu đơn ghi rõ là giấy biên nhận tiền nhưng phải ghi in hoa có dấu và căn lề giữa.
Tiếp theo là ngày tháng, địa điểm thành lập biên bản cần ghi rõ ràng.
Thông tin về bên giao tiền và bên nhận tiền: Bao gồm họ và tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại… Các thông tin này áp dụng cho cả hai bên và cần ghi chính xác và đầy đủ.
Số tiền đã bàn giao ghi cụ thể bằng số và bằng chữ.
Thỏa thuận của hai bên: Thỏa thuận sau khi nhận tiền đầy đủ thì người giao tiền sẽ được sở hữu tài sản hay số hàng hóa là gì, ghi cụ thể về thông tin tài sản.

Để tải mấu giấy biên nhận tiền về máy, bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

[Link]

Bài viết: Cách viết giấy biên nhận tiền

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách viết giấy biên nhận tiền 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.