Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên - Học kế toán thực hành

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên – Mẫu giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên là căn cứ để xét các thí sinh đạt yêu cầu thi và là căn cứ để lập hồ sơ đăng ký thi tiếp các môn thi chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi để đạt tổng số điểm tối thiểu đối với những thí sinh chưa đạt yêu cầu thi. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 286/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

giay-chung-nhan-diem-thi-ke-toan-vien

Bài viết: Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.